fbpx

Privacy Statement

Privacy-statement Caoberoepsgoederenvervoer.nl
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Caoberoepsgoederenvervoer.nl van
groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Caoberoepsgoederenvervoer.nl is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat
Caoberoepsgoederenvervoer.nl de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Caoberoepsgoederenvervoer.nl verantwoordelijk is
voor de naleving van de regelgeving hierover. Caoberoepsgoederenvervoer.nl is gevestigd in
Rotterdam aan de Lichtenauerlaan 102-120. Caoberoepsgoederenvervoer.nl is een
handelsnaam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 76269639.

Waarom verwerkt Caoberoepsgoederenvervoer.nl uw persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt, een vraag via onze website stelt of voor een andere activiteit
telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Caoberoepsgoederenvervoer.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.
Caoberoepsgoederenvervoer.nl verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke
persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van
persoonsgegevens door Caoberoepsgoederenvervoer.nl:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • om uw vraag te beantwoorden;
 • voor relatiebeheer.


Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van
Caoberoepsgoederenvervoer.nl dan kunt u een e-mail verzenden aan
info@caoberoepsgoederenvervoer.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Caoberoepsgoederenvervoer.nl alleen persoonsgegevens
verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt.
Caoberoepsgoederenvervoer.nl hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Caoberoepsgoederenvervoer.nl
  waarbij Caoberoepsgoederenvervoer.nl erop let dat de impact op uw privacy zo
  beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband
  met:

o het maken van studies, modellen en statistieken;

o het verzorgen en verbeteren van de website waarbij
Caoberoepsgoederenvervoer.nl door het bezoek aan onze website uw
(klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te
kunnen verstrekken. De logica die Caoberoepsgoederenvervoer.nl daarbij
gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis
daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw
expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);

o het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere
soortgelijke social media programma’s waarmee
Caoberoepsgoederenvervoer.nl u gepersonaliseerde advertenties kan tonen
als u Facebook of andere social media bezoekt.
Caoberoepsgoederenvervoer.nl kan uw e-mailadres of een andere
identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een
Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste
doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social
netwerk bezoeken.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest
gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s
die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of
aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder
worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens
als u de website bezoekt.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen
heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde
onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met
zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het
gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien
aanwezig, van de website die u bezoekt.

Bewaren van persoonsgegevens
Caoberoepsgoederenvervoer.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht
van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw
verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via info@beroepsgoederenvervoer.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update.

Laatste update: 02-05-2020

Lid worden | €11,50 p/m | Maandelijks Opzegbaar