Tellen mijn uren na zondag 24:00 uur mee als overuren?

Betekenis in de cao Overuren zijn uren van maandag tot en met vrijdag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden. Wat betekent dit in de praktijk Als een werknemer uren op zondag maakt, tellen deze uren niet mee als overuren. Als de werknemer na zondag 24:00 uur werkt, dus vanaf maandag 00:00 …

Tellen mijn uren na zondag 24:00 uur mee als overuren? Lees meer »