Bestaat er een maximum aantal overuren?

Betekenis in de cao Diensturen die op maandag tot en met vrijdag worden verricht en de 220 uur per betalingsperiode van vier weken te boven gaan, dienen te worden vergoed in vrije tijd. Elk dienstuur boven de tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd. De vergoeding in tijd vindt plaats binnen 12 weken na de betalingsperiode, waarin de tijd-voor-tijduren …

Bestaat er een maximum aantal overuren? Lees meer »