Welke dagen tellen als Feestdag?

Betekenis in de cao Op algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen wordt geen arbeid verricht, tenzij de aard of het belang van de onderneming zulks vordert.  Algemeen erkende christelijke feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag; 2e Paasdag; Hemelvaartsdag; 2e Pinksterdag; Eerste Kerstdag; Tweede Kerstdag.  Nationale feestdagen zijn: Koningsdag; dagen waarop krachtens aanwijzing van de overheid extra vrijaf met behoud van …

Welke dagen tellen als Feestdag? Lees meer »