Wat is een overuur?

Betekenis in de cao Overuren zijn uren van maandag tot en met vrijdag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden. Wat betekent dit in de praktijk Als een werknemer van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur werkt, geldt het 41e uur als een overuur. Het maakt niet uit of …

Wat is een overuur? Lees meer »