fbpx

Archieven: Kennisbank

Vakantietoeslag berekenen

Veel vragen die wij krijgen gaan over vakantietoeslag en dat dit niet in de cao voorkomt. De cao spreekt niet over vakantietoeslag, maar over vakantiebijslag. De woorden betekenen hetzelfde. Wat zegt de cao Artikel 69 lid 1 van de cao geeft aan dat de werknemer recht heeft op vakantiebijslag die 8% bedraagt van het over …

Vakantietoeslag berekenen Lees meer »

Recht op vrije weekenden?

Betekenis in de cao Per half kalenderjaar dient het rijdend personeel tenminste 13 vrije weekenden te genieten. Dit betekent, dat zij in de regel 48 uur, echter minimaal 45 uur, aaneengesloten vrij dienen te zijn, gelegen tussen vrijdag 12.00 uur en maandag 12.00 uur.  Wat betekent dit in de praktijk In de praktijk heeft een werknemer recht …

Recht op vrije weekenden? Lees meer »

Hoe hoog is de toeslag op zondag?

Wat zegt de cao Alle diensturen op zondag worden vergoed door betaling van het uurloon vermeerderd met een toeslag van 100%.  Wat betekent dit in de praktijk  Als een werknemer op zaterdag werkt, heeft elk gewerkt uur een waarde van 200%.  CONTACT FORMULIER Heb je vragen over je CAO neem contact op CONTACT GEGEVENS CAO beroepsgoederenvervoer …

Hoe hoog is de toeslag op zondag? Lees meer »

Hoe hoog is de toeslag op zaterdag?

Wat zegt de cao Alle diensturen op zaterdag worden vergoed door betaling van het uurloon vermeerderd met een toeslag van 50%.  Wat betekent dit in de praktijk  Als een werknemer op zaterdag werkt, heeft elk gewerkt uur een waarde van 150%.  CONTACT FORMULIER Heb je vragen over je CAO neem contact op CONTACT GEGEVENS CAO beroepsgoederenvervoer …

Hoe hoog is de toeslag op zaterdag? Lees meer »

Hoe hoog is de toeslag?

Een doordeweekse feestdag Doordeweekse feestdagen kunnen op twee manieren aan de werknemer worden vergoed. De werknemer heeft de keuze tussen de twee manieren. Het gaat om de volgende keuzes: Uitbetaling van de diensturen + een rustdag van 8 diensturen. Deze rustdag moet binnen 8 weken na de feestdag worden opgenomen. Het maakt niet uit of de …

Hoe hoog is de toeslag? Lees meer »

Welke dagen tellen als Feestdag?

Betekenis in de cao Op algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen wordt geen arbeid verricht, tenzij de aard of het belang van de onderneming zulks vordert.  Algemeen erkende christelijke feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag; 2e Paasdag; Hemelvaartsdag; 2e Pinksterdag; Eerste Kerstdag; Tweede Kerstdag.  Nationale feestdagen zijn: Koningsdag; dagen waarop krachtens aanwijzing van de overheid extra vrijaf met behoud van …

Welke dagen tellen als Feestdag? Lees meer »

Bijzonderheden

Verplichting overwerk oudere werknemers Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het maken van overuren. De werknemer dient aan het begin van elk kalenderjaar aan te geven indien hij gebruik wenst te maken van deze uitzonderingsregeling. Werkgever en werknemer zullen in onderling overleg bepalen of hieraan uitvoering kan worden gegeven. Bestaande afspraken gemaakt met werknemers …

Bijzonderheden Lees meer »

Bestaat er een maximum aantal overuren?

Betekenis in de cao Diensturen die op maandag tot en met vrijdag worden verricht en de 220 uur per betalingsperiode van vier weken te boven gaan, dienen te worden vergoed in vrije tijd. Elk dienstuur boven de tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd. De vergoeding in tijd vindt plaats binnen 12 weken na de betalingsperiode, waarin de tijd-voor-tijduren …

Bestaat er een maximum aantal overuren? Lees meer »

Hoe hoog is de toeslag?

Wat zegt de cao Overuren worden – met inachtneming van de verplichte tijd-voor-tijd-regeling – vergoed door het uurloon vermeerderd met een toeslag van 30%. Wat betekent dit in de praktijk Als een werknemer overuren maakt, hebben deze een waarde van 130%. Namelijk het gebruikelijke uurloon van 100% en een toeslag van 30%. Wat is de invloed …

Hoe hoog is de toeslag? Lees meer »

Lid worden | €11,50 p/m | Maandelijks Opzegbaar